ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടോ?
ജീവിത വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ?

എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ജാതകം പറയും.

നിങ്ങളുടെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ജാതകം ഏതാനും ക്ലിക്ക്കുകള്‍ക്കുള്ളില്‍!!!

My Jathakam

മാതൃക ജാതകം

Get Your Jathakam

p950 p350
Gender*
Date of birth*
Time of birth*
:
My Jathakam

Malayalam Jathakam

എന്താണ് ജാതകം ?

jathakam

സൂര്യ ചന്ദ്രാദികൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആകാശഗോളങ്ങൾക്കു ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഭാവിയിന്മേലുള്ള സ്വാധീനത്തെ അധിഷ്ഠാനമാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിത പ്രമാണമായി ജാതകത്തെ നമുക്കു വ്യാഖ്യാനിക്കൻ കഴിയും . “‘കം’ ജായതേ ഇതി ജാതകം “എന്നാണു ജ്യോതിശാസ്ത്രസ്വരൂപത്തിൽ ജാതകത്തെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ശിരസ്സ് പുറത്തു കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജന്മസമയം എന്നതാണ് ഇതിനാൽ അർഥമാക്കുന്നത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനന സമയം, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ (ഗ്രഹനില) അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന ജീവിത ഗ്രൻഥം എന്ന് ജാതകത്തെ പറയാവുന്നതാണ്.

 

ജാതകവും രാശിയും


ഭാരത ജ്യോതിഷത്തിൽ 12 രാശികളാണ് ഉള്ളത്. മേടം , ഇടവം, മിഥുനം , കർക്കടകം , ചിങ്ങം , കന്നി, തുലാം , വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം , കുംഭം , മീനം എന്നിങ്ങനെ ആണ് അവയെ വേര്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രാശികൾക്കെല്ലാം ആകൃതികൾ, നിറങ്ങൾ, ദിക്കുകൾ എന്നിങ്ങനെ പല ഗുണവിശേഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് അവന്റെ ആയുസ്സ്. ജനിക്കുന്ന അന്നു മുതൽ രാശി ചക്രം തിരിയുന്നതോടൊ ആപ്പംയുസ്സിന്റെ ഓരോ താളുകൾ മറിഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്നാൽ മഒനുരുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനം മരണം എന്നത് മാത്രമല്ല, ഗതജന്മ ഫലങ്ങളും അനുഭവിക്കുക എന്നതും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഒഴിച്ച്കൂടാനാകാത്തതാണ്. ജനനവും മരണവും എന്ന ഒരു ചക്രത്തിലൂടെ ഉള്ള കടന്നു പോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഉള്ള അവസരമാണ് ഓരോ മനുഷ്യജന്മവും .

ഭാരതീയ ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം രാശി ചക്രത്തെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളായും , ഓരോ നക്ഷത്രങ്ങളെ പല പാദങ്ങളായും വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള 9 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ രാശിയിലും ഉള്ളത്. ഒരു ശിശുവിന്റെ ജനന സമയം അനുസരിച്ചു നവഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ കണക്കാക്കാനും ജ്യോതിഷപരമായ കണക്കുകൂട്ടചെലുയ്യുകന്നൾതിനുമായാണ് ഇപ്രകാരം ഗണിതശാ സ്ത്രപരമായി തരം തിരിവുകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജീവിതമെന്ന നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സു എന്നത് 120 വര്‍ഷം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആ  മനുഷ്യായുസ്സിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുക

അസാധ്യം തന്നെ . ജനനവും മരണവും മാത്രമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആത്യന്തിക സത്യമായുള്ളത്. ഒരു മനുഷ്യായുസ്സിൽ 108 മരണങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിൽ 107 അകാലമരണങ്ങളും ഒന്ന് നിത്യമായ മരണവുമാണ്.

അകാലമരണങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നതാഅവണ്യെ , ല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. ജ്യോതിഷവിധിപ്രകാരം തയാറാക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകത്തിൽ ഇപ്രകാരം അസുഖകകരമായ നാനവിധ സംഭവങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാ നുള്ള പല വിധപരിഹാരങ്ങളും പൂജാ വിധികളും നിര്ദേശിക്കുന്നതാണ്.

താഴെ പറയുന്നവ വിവിധതരം രാശികൾ ആണ്.

മേടം 

ആടിന്റെ ആകൃതി മേടം നക്ഷത്രരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രാശിചക്രത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രാശിയായതിനാൽ മലയാളം മാസം മേടത്തിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. ആടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മേഷം എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് മേടം എന്ന പേര് ഉണ്ടായത്. അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ മേടം രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേടം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ പൊതുവേ നല്ല പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടുന്നവർ ആയിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനികൾ ആയ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളും ഒത്തിരി ദൂരത്തായിരിക്കുകയില്ല.1,9 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. ചുവ്വന്ന പവിഴമാണ്‌ ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

ഇടവം

ഇടവം രാശിയെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന ആകൃതി കാളയുടേതാണ്. മലയാള മാസം ഇടവത്തിൽ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം ഈ രാശിയിൽ ആയി മനസിലാക്കാം. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.  ചിന്തിച്ചു തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. കാര്‍ത്തിക അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരം ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാർ ഇടവം രാശിയിൽ പെടുന്നു. 2,8 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. വെള്ളി, ബുധൻ , ശനി, എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. വജ്രമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

മിഥുനം 

മിഥുനം നക്ഷത്രരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യുവമിഥുനങ്ങളുടെ രൂപം ആണ്. മലയാളം മാസം മിഥുനത്തിൽ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം ഈ രാശിയിലൂടെ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്നതനുസരിച്ചു വ്യാഴത്തിന്റെ മാറ്റം ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിത മാറ്റത്തിനു കാരണം ആകുന്നു. ഉയർന്ന ലാഭങ്ങൾ കൊയ്യുവാനും പ്രതീക്ഷിച്ച ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുമുള്ള പാടവം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. 3,7 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മരതകമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

കർക്കടകം 

കർക്കിടക രാശി ഞണ്ടിന്റെ രൂപം കണക്കാക്കുന്നു. കർക്കടകമാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങത്തിനും മിഥുനത്തിനും അടുത്തായുള്ള ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യർക്ക് ജോലിയിലും ഏറ്റെടുക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളിലും അത്യധികം ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകും. കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുകയും ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയുന്നത് അനിവാര്യം. പുണര്‍തം ആദ്യ കാല്‍ ഭാഗം, പൂയം, ആയില്യം എന്നീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ കർക്കടക രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 4,6 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. തിങ്കൾ , ചൊവ്വ , വ്യാഴം എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മുത്താണ്  ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

ചിങ്ങം 

ചിങ്ങം നക്ഷത്രത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് സിംഹത്തിന്റെ രൂപം ആണ്. ചിങ്ങമാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചിങ്ങത്തിന്റെ അരിവാൾ പോലുള്ള തലഭാഗത്തെ മകം നക്ഷത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മകം, പൂരം, ഉത്രം ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ചിങ്ങം രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് മികച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അത് നേടുവാനും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. അനാവശ്യമായ ആകുലതകൾ കുറക്കുന്നത് അഭികാമ്യം. 1 ,4,6 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ഞായർ, ചൊവ്വ, വ്യാഴം എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മാണിക്യമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

കന്നി

കന്നി നക്ഷത്ര രാശിയെ യുവതിയുടെ രൂപം കൊണ്ട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പടിഞ്ഞാറു ദിക്കിലെ ചിങ്ങത്തിനും കിഴക്കു ദിക്കിലെ തുലാത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രാശി കൂടി ആണ് കന്നിരാശി. ചിത്തിര നക്ഷത്രം ആണ് ഈ രാശിയിലെ ഏറ്റവും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരു സവിശേഷ ഗുണമുള്ള ഗ്രഹണ ജോഡി കൂടി ആണ്. ഉത്രം അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിര ആദ്യ പകുതിഭാഗം എന്നിവ കന്നിരാശിയുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ആണ്. അത്യധികം ഭക്തി നിറഞ്ഞ ജീവിതശൈലി ആയിരിക്കും ഇവരുടേത്.  മുൻകോപം കൊണ്ട് വരുത്തിവെക്കുന്ന ആപത്തുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 2,5,7 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ബുധൻ , വെള്ളി , ശനി  എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മരതകമാണ്  ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

തുലാം 

തുലാസ്സിന്റെ രൂപം തുലാം നക്ഷത്രരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തുലാം മാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ രാശിയിൽ തിളക്കം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആറ് ഗ്രഹങ്ങളെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഈ രാശിക്ക് കാണും എന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ചിത്തിര രണ്ടാം പകുതി ഭാഗം, ചോതി, വിശാഖം ആദ്യ കാല്‍ ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ തുലാം രാശിക്കാർ ആണ്. നല്ല സ്വഭാവ ഗുണം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കും ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ. എന്നാൽ ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. 1, 2, 7 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ബുധൻ , വെള്ളി , ശനി  എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. വജ്രമാണ്   ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

വൃശ്ചികം

തേളിന്റെ രൂപമാണ് വൃശ്ചികരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ സൂര്യൻ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ബന്ധുക്കൾക്കും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ ആണ് ഈ രാശിക്കാർ. പൊതുവെ സാമർഥ്യവും കഴിവുമുള്ള ഇവർ പ്രശസ്തി പിടിച്ചു പറ്റുന്നവരുമായിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആലോചിച്ചു പെരുമാറുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിശാഖം അവസാന കാല്‍ഭാഗം, അനീഴം, തൃക്കേട്ട എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ വൃശ്ചികരാശിക്കാർ ആണ്. 1,8 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ചൊവ്വ, വ്യാഴം, ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. ചുവന്ന പവിഴമാണ്‌   ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

ധനു

ധനുരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രൂപം ധനുസ്സിന്റേതാണ്. ധനു മാസത്തിൽ സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ രാശിയിലൂടെ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.വില്ലുമായി നിൽക്കുന്ന തേരാളി ആണ് ഈ രാശിയുടെ ആകൃതി.  വ്യക്തതയുള്ള നക്ഷത്ര രാശി കൂടിയാണ് ധനു. തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഈ രാശിക്കാർക്ക് നിരവധി തേടിയെത്തുന്നതായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആകുലതകൾ ഒഴുവാക്കുന്നത് നല്ലത്, മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം ആദ്യ കാല്‍ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ധനു രാശിയിൽ പെടുന്നു. 3,5,8 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. വ്യാഴം , ഞായർ എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

മകരം 

മത്സ്യം എന്ന് കരുതുന്ന രാശി ആണ് മകരം. ആടിന്റെ തലയും മത്സ്യത്തിന്റെ ശരീരവുമുള്ള രേഖാചിത്രങ്ങൾ ആണ് മകര മത്സ്യം ആണെന്നു കരുതുന്ന നക്ഷത്ര രാശി ആണ് മകരം രാശി. ഗ്രീക്ക് നക്ഷത്ര രേഖാ ചിത്രങ്ങളില്‍ ആടിന്റെ തലയും മത്സ്യത്തിന്റെ ഉടലുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികളിൽ ഉയർച്ചയും സമൂഹത്തിൽ നല്ല പേരും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ആണ് ഈ രാശിക്കാർ. ഉത്രാടം അവസാന മുക്കാല്‍ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 6,8,9 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. ബുധൻ, വെള്ളി, ശനി എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. ഇന്ദ്രനീലമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

കുംഭം

കുടത്തിന്റെ രൂപമാണ് കുംഭം നക്ഷത്രരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാശിചക്രത്തിൽ പതിനൊന്നാം രാശിയാണ് കുംഭം. വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുംഭം ഏന്തി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഈ രാശിയുടെ പാശ്ചാത്യ രൂപം . ഭാഗ്യശാലികൾ ആണ് ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ. ബിസിനെസ്സിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാമർഥ്യം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക.അവിട്ടം രണ്ടാം പകുതി, ചതയം, പൂരോരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാല്‍ ഭാഗം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ രാശിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു . 2,3,7 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ.  ബുധൻ, വെള്ളി, ശനി എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. ഇന്ദ്രനീലമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

മീനം

മീനം നക്ഷത്രരാശിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മീനിന്റെ രൂപം ആണ്. സൂര്യൻ മീനമാസത്തിലെ ഈ രാശിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണു പറയപ്പെടുന്നത്. കുടുംബബന്ധങ്ങളും തൊഴിലും സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടുന്ന ജോലികളിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുവാൻ മറക്കരുത്. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്ന്. പൂരോരുട്ടാതി അവസാന കാല്‍ഭാഗം, ഉത്തൃട്ടാതി, രേവതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ മീനം രാശിക്കാർ ആണ്. 1,3,4,9 എന്നിവയാണ് ഭാഗ്യ നമ്പറുകൾ. വ്യാഴം, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, എന്നീ ദിവസങ്ങൾ ഉത്തമം. മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗമാണ് ഈ രാശിക്കാർ ധരിക്കേണ്ടത്.

We can interpret Jathakam in Malayalam as a living document that organizes the influence of celestial bodies such as the sun, moon, stars, etc. on the future of each person born and fallen on earth. “‘Kum’ Jayate Iti Jathakam” refers to Jathakam in astrological form. This means that the actual time of birth is when a baby’s head comes out. Malayalam Jathakam can be said to be a book of life written based on the time of birth of a child and the positions of the planets and stars in the universe (grahanila).

There are 12 Rasis in Indian Astrology. They are classified as Aries, Aries, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. All these Rasis have many attributes like shapes, colors, and directions. A man’s life span is decided at birth. From the day of birth, each page of Appamyuss turns over as the zodiac wheel turns. But the goal of maonurusya birth is not only death but also experiencing the results of gata birth is inevitable in human birth. Every human birth is an opportunity to end the cycle of birth and death. According to jathakam in Malayalam by date of birth, the zodiac is divided into 27 nakshatras and each nakshatra is divided into several padas. There are 9 such categories in each Rashi. Mathematical classifications have been made in this way for astrological calculations and to calculate Navagraha positions based on the time of birth of a child. It is said that only the characters in the drama of life are human. A human lifespan is estimated to be 120 years. It is impossible to predict exactly what will happen in that human life. Only birth and death are the ultimate truths on this earth. It is said that there are 108 deaths in a human lifetime. Of these, 107 were premature deaths and one was eternal death.

In today’s fast-paced world, everything is at your fingertips. So is the jathakam. In this age of online scams, trustworthy and authentic online Malayalam jathakam by date of birth services are everyone’s goal. Accurate Malayalam jathakam by date of birth with the most accurate astrology capabilities is what we aim at www.jathakam.org and that is why we have been trusted by thousands of people for decades.

 

 

ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതകം

അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തു എല്ലാം വിരൽത്തുമ്പിൽ തന്നെ ആണ്. ജാതകവും അപ്രകാരം തന്നെ. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളുടെ ഈ കാലത്തു, വിശ്വാസ യോഗ്യആമാധിയകാരികമായ ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതക സെർവീസുകൾ ആണ് ഏവരുടെയും ലക്‌ഷ്യം. ഏറ്റവും സൂക്ഷഗണി്മമാതശായസ്ത്ര സാദ്ധ്യതകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായ ജാതകം എന്നതാണ് www.jathakam.org ഇൽ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതും ദശാബ്ദങ്ങളായി അനേകായിരം ആളുകളുടെ വിശ്വാസപാത്രമാകാൻ കഴിഞ്ഞതും തന്മൂലം തന്നെ. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കികൊണ്ട് സമഗ്രമായ മലയാളം ജാതകം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മലയാളം ജാതകം രാശിയും നവാംശ ചക്രവും ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ്. ജാതകത്തിൽ കൃത്യമായ പ്രവചനങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ ഗൃഹനില,നക്ഷത്രം,രാശി തുടങ്ങി എല്ലാം ശ്രദ്ധയോടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകത്തിലൂടെ മേൽപറഞ്ഞവയെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു പൂർണമായ ജാതകം റിപ്പോർട്ട്‌ നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നു.  വാരം, നക്ഷത്രം. തിഥി, കരണ, യോഗ എന്നിവയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സവിശേഷതകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഞ്ചാംഗ പ്രവചനം സഹായിക്കുന്നു. മലയാളം ജാതകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാശികളായ ഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ, ആയുസ്സ്, ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ, വരുമാനം മുതലായ കാര്യങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കും. ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കുമ്പോൾ ഭാവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും ദോഷവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട്‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകം ഗ്രഹദോഷങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനുള്ള പരിഹാരം ജാതകത്തിൽ ഉൾപെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ജീവിതത്തിലെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടങ്ങളെ വിശദമാക്കുവാനും മികച്ച സമയം കുറിക്കാനും ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകം സഹായിക്കുന്നു. അഷ്ടകവർഗ പ്രവചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആകെ മൊത്തം ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ജാതക ദോഷങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാനും അന്യോജമായ പ്രശ്നപരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കുവാനും ഈ റിപ്പോർട്ട്‌ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജാതകത്തിൽ ഏത് യോഗവും ആയിക്കോട്ടെ – ഗജകേസരി യോഗം, പ്രശസ്തി, ഭാഗ്യം, ശക്തി, വിജയം ഇവയെല്ലാം കണ്ടെത്തുവാനും ജാതക വിശകലനം നേടുവാനും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

സേവനങ്ങൾ

ബേബിനെയിം ഫൈൻഡർ – ഒരു പേരിലെന്തിരിക്കുന്നു എന്നതല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ നിർവചിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അത്. അക്കാരണത്താൽ തന്നെ ഒരല്പം ശ്രദ്ധയോടെയും അതിലേറെ കരുതലോ ചെടെയ്യേയുംണ്ട ഒന്നാണ് പേരിടൽ. ജനനസമയാനുസൃതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പേരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ബേബി നെയിം ഫൈൻഡർ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതക സേവനത്തി ലൂടെ ജനന സമയത്തിനു അനുസൃതമായ പേര്കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് കേവലം നവജാതശിശുക്കൾക്കു മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ജീവിതത്തി ഏതൊന്റെരു ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കും ജനനസമയം, സ്ഥലം ഇത്യാദി നൽകുന്നതിലൂടെ അതുമായി ചേർച്ചയുള്ള പേരുകകൾണ്ടെത്താവുന്നതാണ്.

കരിയർ പ്രെഡിക്ഷൻ അനുയോജ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ മേഖല കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഏവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണ്. ഒരാളുടെ ഗ്രഹനിലയിൽ വിദ്യാഭ്യാതൊസം തൊഴിൽ എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഗൃഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ മുൻനിർത്തി, സൂക്ഷ്മമായ കണക്കുകൂട്ടലു കളിലൂ’കടെരിയയാർണ് പ്രെഡിക്ഷൻ’ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകസേവനം തൊഴിൽ സംബന്ധമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അതിപ്രന്കാരം തൊഴിൽപാത സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളും പദ്ധതികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക്സഹായകവുമാണ്.

ന്യൂമറോളജി – സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം അഥവാ നുമെറോളജി എന്നത് അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള കാലനിര്ണയമാണ്. ജ്യോതി ശാസ്ത്ര പ്രകാരം പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപതു വരെയുള്ള ഓരോ സംഖ്യക്കും അധിപനാഒരുയി ഗൃഹം ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്രകാരം, ഓരോ ആളുടെയും പേരോ, ജന്മദിനമോ ഒക്കെയും സംഖ്യാ ശാസ്‌ത്രപരമായി കണക്കാക്കിയാൽ ഓരോ ഗൃഹങ്ങളുമാ യിഅനുബന്ധപ്പെ ടുത്താവുന്നതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ പേരുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ തദ്ഭലമായി ജീവിതത്തിൽ അതിന്റേതായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാ വുന്നതാണ്. നുമെറോകാളൽജിക്കുലേറ്റർ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകസേവനം ഉപയോ ഗിച്ച് ജീവിത പാത തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

ജെം റെക്കമൻറ്റേഷൻ – ശരിയായ ഭാഗ്യ രത്‌നം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അത്യധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ഒരു ആളുടെ ശരീര ശാസ്ത്രവും ചക്രവും, അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യ ര്തനവുമായി താദാത്മ്യം പാലിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്. തദ്ഭലമായി ആത്മവിശ്വാസപരമായും മാനസികപരമായും വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരുന്നതായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കൃത്യതയാർന്ന രത്ന നിർദേശങ്ങൾ, തെളിയിക്കപ്പെട്ട അനുഭവ സമ്പത്ത്, വിദഗ്ധരായ രത്ന ജ്യോതിഷർ എന്നിവ ആണ് ജെംസ്റ്റോൺ റെക്കമറ്റേഷൻ എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതക സേവനത്തിവാലൂഗ്ദാടെനം ചെയ്യുന്നത്.

വാസ്തു കൺസൾറ്റേഷൻ – ഭാരതത്തിൽ നിലവിലുള്ള പൗരാണികമാനിയർമാണ ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം. പ്രപഞ്ചമെന്നാ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്, മനുഷ്യനും അങ്ങനെതന്നെ. വാശാസസ്ത്ര്തുത്തിൽ, പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായുള്ള സന്തുലിതമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. പാർപ്പിഎടംന്ന പദാർത്ഥo വരുന്ന സംസ്‌കൃത വാക്കാണ് വാസ്തു. അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ നാല്കോണുകളിലെയും മനുഷ്യനിലേയും അവന്റെ ചുറ്റുപാടിലെയും ഊർജ്ജങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം തയാറാക്കിയിവാരിസ്തുക്കു കന്നൺത്സൾറ്റേഷൻ എന്ന സർവീസ് വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭരായ, ഏറ്റവും പരിചയസമ്പന്നരായ വാസ്തുശാസ്ത്രവിദ്വാന്മാരുമായി നിങ്ങളുടെ വാസ്തു സംബന്ധമായ സംശയങ്ങളും ദോഷനിവാരണസാധ്യതകളും ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ്.

വെല്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി റിപ്പോർട്ട്ഒരാളുടെ സമ്പദ്‌സമൃദ്ധി അവരുടെ ഗൃഹനിലയ്ക് അനുപാദമായി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഗൃഹങ്ങളുടെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം നമ്മുടെ ജീവിത വിധിയെ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നത് ഗൃഹനിലയിലൂടെ നമുക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ കാലവും ഗൃഹങ്ങമാറ്റളുത്തിടെനൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്നു. സുപ്രധാനമായ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനും മുൻപായി അപ്പപ്പോഴുള്ള സമയം അതിന് അനുസൃതമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിനു ശേഷം വലിയ ചുവടുവയ്പുകൾ നടത്തുന്നതാകും ഉചിതം. വെല്ത് ആൻഡ് പ്രോസ്പെരിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതക സർവീസ് മുഖേന വരും വർഷത്തെ സാമ്പത്തികപരഒമാരുയു മുന്നള്ളറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്.

മാര്യേജ് കോംപാറ്റിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് – ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം വിവാഹത്തിന് ജാതപ്പൊരുത്തം ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ്. സുസ്ഥിരമായ ഒരു ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിന് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പും വിയോജിപ്പും ഇപ്രഒകാരുരം പരിധി വരെ മനസിലാകുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതിനാലാണ് ഇ നത്ക്ഷത്ര പൊരുത്തങ്ങൾ, രജ്ജു, വേദം എന്നീ പൊരുത്തങ്ങൾ കൂടാതെ ദശാസന്ധി, പാപസാമ്യം എന്നിവയും പരിഗണിക്കുന്നു. ദമ്പതികൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യവും ലഭിക്കുന്നതിനായി, ആവശ്യം എങ്കിൽ ദോഷപരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും ഇത് മുഖേന കഴിയുന്നതാണ്. മാര്യേജ്കോംപാറ്റിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഓൺലൈൻ മലയാള ജാതകസേവനം മുഖേന ഞങ്ങളുടെ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ്.

മേൽപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ jathakam.org നൽകുന്ന ഏതാനും മലയാളം ജാതക സെർവീസുകളാണ്. ഓരോസെർവീസുകളുടെയും വില വിവരപ്പട്ടിക അതാതു പേജുകളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

We bring you a comprehensive jathakam in Malayalam based on your date of birth. A person’s Malayalam jathakam includes Rasi and Navamsa Chakra. To get accurate predictions in the jathakam, house position, Nakshatra, Rashi, etc. should be checked carefully. With online Malayalam jathakam, you can get a complete jathakam report in Malayalam based on the above. Week, star. Panchanga prediction helps to identify the characteristics of your life by tithi, karana and yoga. Important signs in Malayalam jathakam will influence your character, education, career, life span, physical features, income etc. This report will help you to understand the advantages and disadvantages of Bhavas when the planets are placed. Also, Online Malayalam Jathakam by date of birth will find planetary doshas and their solutions will be included in the jathakam. jathakam in malayalam helps in detailing the favorable periods in life and marking the best time. Ashtakavarga predictions indicate the events in your personal life and the overall strength of the planets. It helps you predict events in your personal life. This report will help you to find out jathakam doshas and suggest unique solutions. Be it any Yoga in your jathakam- Gajakesari Yoga, Fame, Fortune, Strength, Success we help you find and get Malayalam jathakam analysis.

 

ഓൺലൈൻ മലയാളം ജാതകം എപ്രകാരം ലഭിക്കും ?

ജനന സ്ഥലം, ജനന തീയതി, ജന്മ സമയം എന്നിങ്ങനെ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നൽകുക. ശേഷം ‘സബ്മിട്’ എന്ന ബട്ടൺ അമർത്തി യാൽ പണം അടക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിലേ എത്തുക്കുന്നതാണ്. പണം അടച്ചശേഷം, കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ജാതകം, അല്ലെങ്കിഎൽന്ത് സേവനം തിരഞ്ഞെ ടുക്കുന്നുവോ, അതാത് സേവനാനുസൃതമായ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കുന്നു.

Jathakam Online in Malayalam: Revealing Your Horoscope

Astrology has a unique role in Malayalam culture, guiding people on their life path within its realistic amalgams. Our software brings the customs into the digital age by offering a genuine and easy to use process for creating your astrological birth chart, or Jathakam. The main goal of Jathakham is to assist individuals in making connections with basic parts of life, including relationships, careers, and mental health.

With the introduction of Jathakam online in Malayalam, people are hoping to reconnect with their inner selves and cultural heritage. Allow the heavenly bodies to lead you through the complex of life, giving you empowerment, direction, and clarity.

Based on your birth date, the Malayalam horoscope included elements such as the zodiac sign, nakshatra, rashi etc. This not only reveals the individual’s astrological characteristics but also aids in understanding various aspects of life. Additionally Jathakam online in Malayalam searches into significant planetary influences, providing information on strengths, weaknesses and remedies for any doshas or imbalances.

With Jathakam Online in Malayalam, our worldly directions guarantee precise calculations and thorough explanations. With effortlessly, navigate the delicacy of your astrological plan to obtain insightful perceptions into the different aspects of your life. 

Key Features Of Our Jathakam Online In Malayalam

1. Accuracy in Astronomical Calculations: Our platform generates a correct Jathakam in Malayalam by accurately calculating the positions of planets, stars, and other celestial bodies.

2. User-Friendly Connection: With our intuitive and user-friendly platform, which is specifically tailored to the Malayalam speaking audience, you may navigate through your Jathakam effortlessly.

3. Personalised Astrological Readings: Learn how the placements of the planets affect your personality, relationships, profession, and other significant areas of your life with in depth interpretations of your Jathakam in Malayalam.

4. Daily Horoscope Updates: With our Jathakam online in malayalam updates, stay in touch with the universe. Get insightful knowledge and get ready for the daily influences of the stars.

5. Togetherness Analysis: Examine the structure of cosmic energy between you and your loved ones to gain insight into the dynamics of your relationships.

6. Advice & Remedy: Based on your Jathakam, get customised advice and remedies that will support you in overcoming obstacles and enhancing the good energy in your life.

Jathakam online in malayalam aims to promote useful services that help individuals understand themselves on a personal level based on their character, star sign, and date of birth. By birth, every individual has access to their love prediction based on planetary alignments.

Why Our Jathakam Online in Malayalam Services?

>Cultural Sensitivity:

We make sure our platform is a careful adaptation to the Malayalam speaking audience, not just a translation, because we recognize the significance of cultural differences.

>Astrology expertise:

With more than enough experience, our staff of knowledgeable astrologers can provide you with precise and insightful interpretations of your Jathakam.

>Confidentiality And Security:

We value your trust and take precautions to protect the privacy and security of your personal data, providing a secure environment for your astrological research.

The main benefit of providing customer service in Malayalam is that it promotes clarity. A thorough grasp of your personal life is necessary for horoscopic descriptions based on your marriage and work. For those who speak Malayalam and would like to have a deeper comprehension of their astrological path in life, Jathakam online in malayalam is available now.

Your Jathakam sometimes, is a special celestial map that shows the exact locations of all the planets at the time of your birth. We provide a smooth exploration of this complex map in the rich language variety of Malayalam, offering insights about your personality, relationships, job, and more.

Although astrology has deep cultural and traditional roots in Kerala, it’s important to understand that various individuals and groups may have varying commitment to and believe in astrological activities. Natives of Kerala using traditional readings might choose to read Jathakam online in Malayalam.

Experience a voyage of self exploration and cosmic realisation through our Jathakam Online in Malayalam service. Discover the rich truths your astrological chart contains for your past, present, and future by searching into its depths with us.

You may also get Jathakam in Telugu Online, online horoscope Kannada, Online Tamil Jathakam on jathakam.org